info@bagfas.com.tr      +90 (212) 293 08 85

Bağımsız Denetleme Kuruluşu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından “Bağımsız Denetleme Kuruluşu” olarak seçilen “Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.” 26 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunuldu, 22.580.396,53 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.
  Social Media
  Contact
  Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Susam Sk. No:22 BAGFAS Bulding
Cihangir, Beyoglu, Istanbul
Turkey 34433

Phone : +90 (212) 293 08 85
Mail : info@bagfas.com.tr
Work Hours : 8:30 - 17:30 (Business Days)