Ürünlerimiz

İhracat İçin Üretimler

Süper Granül CAN (% 26.5 N)

Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi Türkiye’de tüketilen gübreler arasında % 15-20 arasında pay almakta olup, Türkiye’deki tek granül yapıda gübre üretimi BAGFAŞ tesislerinde yapılmaktadır. Türkiye’de tarımı yapan hemen hemen her tür bitkinin gübrelenmesinde kullanılabilecek olan CAN gübresi tüketimi yıllık yağış rejimine göre değişiklik göstermektedir. CAN gübresinin granül yapısı sayesinde toprağa atılan gübrelerden azot kaybı en aza inecektir.


CAN güvenlik bilgi formu için tıklayınız.AN (Granül % 33.5 N)

Amonyum Nitrat (AN) gübresinin Türkiye’deki gübre tüketimindeki yeri % 20 seviyesindedir. Granül yapıda AN üreten tek tesise sahip olan BAGFAŞ’ın ürettiği ürünler suda tam çözünebilmesinin yanında, granül yapısı sayesinde gübredeki azot kaybının en aza inmesi söz konusudur. Böylelikle çiftçilerin ödedikleri paranın karşılığını daha fazla alabilmeleri amaçlanmıştır.AN güvenlik bilgi formu için tıklayınız.DAP (18.46.0)

Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi % 18 N (azot) ve % 46 P2O5 (fosfat) içermekte olup, Dünyada en çok kullanılan taban gübresi cinslerindendir. 2014 yılındaki 110.000 tonluk DAP gübresi ihracatı ile BAGFAŞ bu alanda bir rekor kırmış ve ürünün dünya çapında takdir edildiğini bir kez daha göstermiştir.


DAP güvenlik bilgi formu için tıklayınız.AS (% 21 N)

Beyaz renkli iri kristal yapıda olup suda tamamen erir, toz şekere benzediği için çiftçiler tarafından “şeker gübre” olarak da adlandırılır. Yapısında kütlece yaklaşık % 24 Kükürt (S) bulundurur. Bu kükürt hem bitki tarafından besin maddesi olarak kullanılır hem de nötr ve alkali toprakların iyileşmesine fayda sağlar.


AS güvenlik bilgi formu için tıklayınız.Kükürtlü Kompoze 20.20.0 + 36 SO3

Kompoze 20.20.0+36SO3 gübresinde % 20 oranında N (azot), % 20 oranında P2O5 (fosfat) ve % 36 oranında SO3 bulunmaktadır. Granül formda olup, potasyum (K) ihtiyacı olmayan tüm topraklarda ekilecek bitkiler için toprak altı gübresi olarak kullanılabilir. Serpme kullanılacaksa gübrenin mutlaka toprak altına tohum derinliğine getirilmesi gerekir.Kükürtlü Çinkolu Kompoze 20.20.0 + 30 SO3 + 1 Zn

Kompoze 20.20.0 + 36SO3 gübresinde % 20 oranında N (azot), % 20 oranında P2O5 (fosfat), % 30 oranında SO3 ve % 1 oranında Zn (çinko) bulunmaktadır. Ülkemiz topraklarındaki çinko (Zn) eksikliği nedeniyle bitkilerde ve insanlarda görülen hastalık ve zayıflıkların iyileştirilmesinde çinkolu kompoze gübre kullanımın yararlı olduğu birçok araştırma ve deneme tarafından ispatlanmıştır.Kükürtlü Kompoze 15.15.15 + 25 SO3

Kompoze 15.15.15 + 25SO3 gübresinde % 15 oranında N (azot), % 15 oranında P2O5 (fosfat), % 15 oranında K2O (potasyum) ve % 25 oranında SO3 bulunmaktadır. Ülkemiz topraklarındaki potasyum (K) eksikliğine karşı son yıllarda bu gübre çeşidinin gitgide daha fazla tercih edildiği görülmektedir.
Kükürtlü Çinkolu Kompoze 15.15.15 + 20 SO3 + 1 Zn

Kompoze 15.15.15 + 20SO3 + 1Zn gübresinde % 15 oranında N (azot), % 15 oranında P2O5 (fosfat), % 15 oranında K2O (potasyum), % 20 oranında SO3 ve % 1 oranında Zn (çinko) bulunmaktadır. Hem potasyum (K) hem de çinko (Zn) eksikliği görülen topraklarda kullanılan bu gübre cinsinin her yıl daha fazla tercih edildiği gözlemlenmektedir.Özel Formulasyonlar

Türkiye’de özellikle Pancar Ekicileri Kooperatifler Birliği (PANKOBİRLİK) tarafından talep edilmesi nedeniyle özel kompoze gübre formülasyonlarının da üretimi yapılmaktadır.
Örneğin;

  • Kükürtlü Kompoze 12.30.12 + 15SO3 gübresi
  • Kükürtlü Çinkolu Kompoze 13.24.12 + 10SO3 + 1Zn gübresi
  • Kükürtlü Çinkolu Kompoze 10.25.10 + 11SO3 + 1Zn gübresi

özel olarak üretilen gübre cinslerindendir.Diğer Kimyasallar

Fosforik Asit

Tekstil, gıda, tarım, metal yüzey temizleme, endüstriyel temizlik, deri, kozmetik, detarjan, yapı kimyasalları, içecek asitlendirme, tavukçuluk, böcek ilacı üretiminde, sera bitkilerinde pH düşürmede vb. sektörlerde kullanılır.


Fosforik Asit güvenlik bilgi formu için tıklayınız.


Sülfürik Asit

Deri, inşaat, gıda, tekstil, metal ve enerji sektörlerinde kullanılan Sülfürik Asit kimya sanayisinin temel bir ürünüdür. Sülfürik asit lavabo açıcısından kurşun, asit, aküye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Aynı zamanda gübre üretimi, petrol arıtımı, atık su işleme ve kimyasal sentez, boyar madde, patlayıcı madde gibi birçok endüstriyel uygulamada hayati öneme sahiptir.


Sülfürik Asit güvenlik bilgi formu için tıklayınız.


Nitrik Asit

BAGFAŞ ağırlıkça % 60 konsantrasyonda Nitrik asit üreten Türkiye’deki tek tesistir. Kuvvetli bir asit olan nitrik asitin kullanım alanı çok geniş olmakla birlikte başlıcalarını gübre üretimi, gümüş nitrat üretimi, metallerin saflaştırılması, boya kimyasalları sektörü, roket yakıtı şeklinde sıralanabilir.


Nitrik Asit güvenlik bilgi formu için tıklayınız.


İhracat İçin Üretimler

Tesislerimizde üretilen klasik gübrelerle ihracat yapılmakla birlikte sipariş üzerine özel kompoze gübrelerde üretilerek ihraç edilmektedir.

  • Süper Granül CAN (% 27 N)                             Güvenlik bilgi formu için tıklayınız.
  • NP 10.20.20
  • NPK 11.15.15
  • NPK 11.11.16
  • NPK 8.18.15 + Bor
  • NPK 10.24.20 + Bor
  • NPK 14.23.14 + Bor

Dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettiğimiz özel üretimlerimizdir.

  Sosyal Medya
  İletişim
  Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Kılıçalipaşa Mah. Susam Sok. No:22
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
Türkiye 34433

Tel : +90 (212) 293 08 85
Mail : info@bagfas.com.tr
Çalışma Saatleri : 8:30 - 17:30 (Pazartesi - Cuma)