Ortaklık Yapısı


Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı (*) Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Recep GENÇER 51.592.338,15 38,22
Gençer Holding A.Ş. 7.655.452,73 5,67
Diğer (**) 75.752.209,12 56,11
Toplam 135.000.000 100

(*) Sermayede %5 ve/veya üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişiler.

(**) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanmış fiili dolaşımdaki pay oranı %61,22 dir.


Sermayeyi Temsil Eden Paylar


Pay Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Karışık 0,01 TL 6 TL A Grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A Grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A Grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı A Grubu payın 11 oyu vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TL 134.999.994 TL 100 Yok İşlem Görüyor

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler


Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Erdal DUMANLI
Üye : Ahmet Sırrı YIRCALI

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Ahmet Sırrı YIRCALI
Üye : Erdal DUMANLI
Üye : İpek Seviye GENÇER

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Başkan : Erdal DUMANLI
Üye : Ahmet Sırrı YIRCALI
Üye : Hayrullah Nur AKSU

Aday Gösterme Komitesi

Başkan : Erdal DUMANLI
Üye : Mustafa İLGEN

Ücret Komitesi

Başkan : Erdal DUMANLI
Üye : Hayrullah Nur AKSU

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Görev ve Çalışma Esasları


BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Görev ve Çalışma Esasları'nı görüntülemek için tıklayınız.Etik Kurallar


Etik kuralları görüntülemek için tıklayınız.
  Sosyal Medya
  İletişim
  Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Kılıçalipaşa Mah. Susam Sok. No:22
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
Türkiye 34433

Tel : +90 (212) 293 08 85
Mail : info@bagfas.com.tr
Çalışma Saatleri : 8:30 - 17:30 (Pazartesi - Cuma)