Bağımsız Denetleme Kuruluşu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul'un onayına sunuldu, 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
  Sosyal Medya
  İletişim
  Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Susam Sk. No:22 BAGFAS Binası
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
Türkiye 34433

Tel : +90 (212) 293 08 85
Mail : info@bagfas.com.tr
Çalışma Saatleri : 8:30 - 17:30 (Pazartesi - Cuma)