Bağımsız Denetleme Kuruluşu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından 'Bağımsız Denetleme Kuruluşu' olarak seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 MERSİS numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi,Tekkeci Sokak, No:3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
  Sosyal Medya
  İletişim
  Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Kılıçalipaşa Mah. Susam Sok. No:22
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
Türkiye 34433

Tel : +90 (212) 293 08 85
Mail : info@bagfas.com.tr
Çalışma Saatleri : 8:30 - 17:30 (Pazartesi - Cuma)